UBND TP. Hà Nội chính thức phê duyệt quy hoạch lại thị xã Sơn Tây

Thời gian gần đây UBND Tp.Hà Nội đã phê duyệt về việc xây dựng quy hoạch lại Thị Xã Sơn tây với tỷ lệ 1/100000

Cụ thể, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 12.185,22ha, bao gồm toàn bộ xã Cam Thượng, huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Quy mô dân số đến năm 2030 dự kiến khoảng 239.800 người.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây có định hướng chính là thị xã ngoại thành, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; là đô thị vệ tinh Sơn Tây (1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô) để phát triển đô thị văn hóa đặc trưng cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống (Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và các di tích lịch sử văn hóa khác).

Thành cổ Sơn tây
Thành cổ Sơn tây

Thị xã Sơn Tây cũng được định hướng là đô thị du lịch nghỉ dưỡng, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp sinh thái trên cơ sở khai thác lợi thế ưu đãi về cảnh quan đa dạng vùng sông Hồng, sông Tích, Ba Vì – Suối Hai.

Đô thị vệ tinh Sơn Tây (là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô) có tính chất: Là đô thị văn hóa lịch sử: Phát triển đô thị văn hóa đặc trưng cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống (Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và các di tích lịch sử văn hóa khác), bảo tồn và phát triển tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch.

Được biết, Hà Nội định hướng phát triển thị xã Sơn Tây theo hướng bền vững, môi trường và chất lượng sống tốt. Song song đó, khai thác lợi thế, tiềm năng tự nhiên và phát huy nguồn lực về con người, phát triển kinh tế xã hội thị xã, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ, y tế, giáo dục đào tạo,…

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, bền vững và thân thiện với môi trường. Phát triển văn hóa – xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân.

google-site-verification=6oE5TzERJEmKOSpOII_vkmLwVs9R0_QzEY26JcOtGj0
092 860 5555