Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thường Tín

Thường Tín: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

UBND TP Hà Ni va phê duyt giá khi đim đ đu giá quyn s dng đt làm nhà ti huyn Thường Tín. Theo quyết đnh s 5172/QĐ-UBND, ngày 12/10/2015, huyn Thường Tín có 5 khu đt được đu giá làm nhà . Các khu đt đu giá đu được hoàn thành đu tư xây dng h tng k thut bao gm các hng mc như: san nn, đường giao thông, hoàn chnh h thng cp nước, thoát nước, cp đin, chiếu sáng, cây xanh…

Phê duyệt giá đất đấu giá ở Thường Tín
Phê duyệt giá đất đấu giá ở Thường Tín

Khu 1: khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phú có giá khởi điểm là 12,5 triệu đồng/m2 đối với lô I; giá 6,1 triệu đồng/m2 đối với lô II và lô IV; giá 7 triệu đồng/m2 đối với lô III và lô V.

Khu 2: Khu đấu giá quyền sử đụng đất ở tại thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo: Giá khởi điểm là 3,2 triệu đồng/m2 đối với lô I; giá 4 triệu đồng/m2 đối với lô II và 5 triệu đồng/m2 đối với lô III.

Khu 3: Khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ninh Sở: Giá 10,1 triệu đồng/m2 đối với lô I, lô IV và lô V; giá 5,3 triệu đồng/m2 đối với lô II; giá 4,3 triệu đồng/m2 đối với lô III.

Khu 4: Khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Phương có giá khởi điểm là 6,8 triệu đồng/m2

Khu 5:  Khu đất tại xã Dũng Tiến có giá khởi điểm là 2,2 triệu đồng/m2.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực trong 12 tháng tính từ ngày UBND TP ban hành quyết định. Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có sự biến động, UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP điều chỉnh. UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm rà soát hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND các quận, huyện cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền trúng đấu giá, khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ một lần số tiền trúng giá vào ngân sách Nhà nước.

Sau đó, không quá 10 ngày, đơn vị tổ chức đấu giá bàn giao mốc giới khu đất đấu giá ngoài thực địa cho người trúng giá, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)
0979 604 899