Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất Thường Tín 2022

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dung:

 • Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.
 • Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước khi tham gia:

Khu đất Số lượng thửa đất Kí hiệu thửa đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đ/m2) Tiền hồ sơ (đ/hồ sơ/thửa đất)
Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo 56 Từ thửa 01 đến thửa 56 5.077,09

Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất là: 200.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

 • Chi tiết thông tin về diện tích, giá khởi điểm và khoản tiền đặt trước đối với từng thửa đất: Theo bảng thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
 • Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá quy định tổ chức đấu giá từng thửa đất, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá đối với cùng một thửa đất thì không được nhận đại diện ủy quyền của đối tượng tham gia đấu giá khác khi cùng đấu giá một thửa đất.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp (01 vòng) tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

6. Thời gian và cách thức tham khảo hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất, cách thức thực hiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tham khảo thông tin mời thầu đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn).

Thời gian niêm yết công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo đến khi kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được in, tải miễn phí theo quy định của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND TP Hà Nội.
 • Tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 09/11/2022 đến 17h00 ngày 25/11/2022 (giờ hành chính).
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ dăng ký tham gia đấu giá tại địa điểm thu hồ sơ hoặc Gửi hồ sơ theo hình thức thư đảm bảo đến địa điểm quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a, Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu trên của tổ chức đấu giá tài sản);

b, Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá;

c, Bản sao các tài liệu Giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn); Hộ khẩu thường trú;

d, Trường hợp ủy quyền thao gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản ủy quyền hợp lệ, được công chứng đầy đủ theo quy định pháp luật, có nội dung ủy quyền cụ thể, rõ ràng;

7. Tiền hồ sơ đấu giá và Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp các khoản tiền đăng ký tham gia đấu giá theo quy định là:

 • Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đăng ký đấu giá.
 • Khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Chi tiết về số tiền đặt trước phải nộp đối với từng thửa đất quy định tại bảng phụ lục thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.
 • Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

Số tài khoản: 020088872992

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (sacombank) – CN Thường TÍn.

Nội dung: “… Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/HC…” nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ đối với “Số lượng thửa đất: ….” tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022.

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

 • Từ 08h30′ các ngày 21/11 và 22/11/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Khuyến khích khách hàng tham thực địa trước khi mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gia xét điều kiện người tham gia đấu giá.

 • Ngày 28/11/2022 (Thứ Hai): tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/11/2022 (Thứ Ba).
 • Địa điểm tại: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Mọi thông tin liên hệ:

 • Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. ĐT: 02437.622.619./.

Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)
0928605555