Những hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng chung cư

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định cụ thể các hành vi nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Các hành vi nghiêm cấm gồm:

cc
Cấm sơn, trang trí mặt ngoài thay đổi thiết kế của tòa nhà

1- Sử dụng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung không đúng quy định

2- Gây thấm, dột; gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật hoặc xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không đúng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

3- Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư.

4- Sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc.

5- Tự ý chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng phần sở hữu chung và sử dụng chung của nhà chung cư; đồng thời cầm tự ý chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận..

6- Kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa sau đây trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư: Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy; kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

7- Thực hiện các hành vi nghiêm cấm khác liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở.

Đánh giá bài viết
0928605555