Phê duyệt giá khởi điểm đất đấu giá ở Phú Xuyên

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6786/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các xã: Đại Xuyên, Văn Hoàng, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất ở Phú Xuyên
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất ở Phú Xuyên

Cụ thể, tại xã Văn Hoàng giá đấu giá như sau: Thôn Nội là 3 triệu đồng/m2; thôn Trung là 3 triệu đồng/m2; thôn Hạ là 3,2 triệu đồng/m2; thôn Thượng giá khởi điểm đấu giá là 8 trăm nghìn đồng/m2. Tại xã Phượng Dực là 1,8 triệu đồng/m2.

Tại xã Đại Xuyên: Thôn Cổ Trai là 5,1 triệu đồng/m2; thôn Đa Chất giá khởi điểm đấu giá là 2,1 triệu đồng/m2. Tại xã Chuyên Mỹ, từ thửa 1 đến thửa 10 có giá khởi điểm 1,1 triệu đồng/m2; còn từ thửa 11 đến thửa 19 là 1 triệu đồng/m2.

Theo đó, quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực là 12 tháng kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định. Trong thời gian có hiệu lực, nếu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, rồi báo cáo UBND TP điều chỉnh theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm đảm bảo các thủ tục và điều kiện theo quy định trước khi tổ chức đấu giá.

4.5/5 - (2 bình chọn)
0928605555