Thành Phố Bắc Ninh Đã Hội Đủ Các Tiêu Chuẩn Của Đô Thị Loại I Trực Thuộc Tỉnh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Đề án “Đề nghị công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh”, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, TP Bắc Ninh đã phát triển cơ bản hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, với tổng điểm các tiêu chí đạt hơn 92 điểm.

Trong đó, tiêu chí 1 về vị trí, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 19,50/20,00 điểm; tiêu chí 2 về quy mô dân số đạt 4,89/8,00 điểm; tiêu chí 3 về mật độ dân số đạt 5,01/6,00 điểm; tiêu chí 4 về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,00/6,00 điểm và tiêu chí 5 về trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 57,43/60,00 điểm.

Theo Báo Xây Dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

google-site-verification=6oE5TzERJEmKOSpOII_vkmLwVs9R0_QzEY26JcOtGj0
092 860 5555