Quy hoạch

  • Triển khai dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
  • 07/07/2016 | 10:03
  •  Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia  Tháng 6 vừa qua Phó thủ tướng chính phủ ông Trịnh Đình Dũng gửi công văn yêu cầu UBND T.p Hà Nội cùng Bộ Xây Dựng & các cơ quan ban ngành có liên quan khẩn trương xác định quy mô, ranh giới, vị trí dành cho…

G